Hanove

Sakit ng ulo ko to the highest level. May gusto akong pag-umpugin ang mga ulo sa totoo lang. Pero syempre kailangan kalma pa rin. Pero dahil frustrated ako kanina, di ko na napigilan ang sarili kong magpakita ng frustration. Sakit sa ulo talaga.But seriously, I...

Objective vs. Subjective statements

What’s the difference between the two?Subjective is reported that you cannot observe. I tell you that I have pain that is 8 on a 1-10 scale. Can you observe my pain? No, you can observe my response to the pain, but not my pain. Your subjective statement here would be:...