Commuter’s Chronicles # 1

Happenings/observations/memes while commuting. 10.01.2015 Palabas ako sa Shang exit that connects to the MRT. Revolving door yung exit. Biglang may mamang pumasok using the exit door kasi medyo may pila sa entrance. But that’s an exit door, dude! Gusto ko syang...