Happy birthday in heaven, Daddy! If you were still here, it would have been your 78th. Parang ang weird din na binabati pa rin kita ng happy birthday, no? Hehe. Pero weird or not, babatihin pa rin kita. Ikinain na rin kita ng Japanese cheesecake kanina. At kagabi rin, kumain din kami ni Glo para i-celebrate ang birthdays natin. Since wala ka na, ako na lang kakain para sa ‘yo hahaha! Lamon pa more.

If you are still here, party party sana sa bahay, malamang sa Easter Sunday no? Pero pwede rin namang kami-kami lang hehe. Kayo kasi eh, nang-iwan agad. Pero malaman pa hehe.

Happy birthday uli! I miss you and Mama. Hi na lang sa kanya. Ibagam ah ta baka umapos manen hehe.