“Enough, enough now.” ~ Love Actually

Tama na raw hehe. Oo, sinasabi ko yan sa sarili ko at hindi sa kung kanino pa man. :p