May nagawa akong katangahan kagabi. Naging irrational ako sa mga bagay-bagay. Alam ko namang the moment na nassabi ko yun, mali ako. Di ko na lang nabawi. Fok talaga. Inis ako sa sarili ko after that. Naiisip ko ngayon ang laging sinasabi ng mga magulang ko na maging makatao lagi, ang aming mission-vision nung high school na maging maka-Diyos, maka-tao, maka-bayan at maka-kalikasan, ang lagi kong pinapaalala sa sarili ko na dapat maging fair and rational and sensible ako lagi. Lahat ng yan kagabi, kinalimutan ko. Naglahong parang bula.

So, ummmm…forgive me? 🙂