Waaa dyak ammo ti aramidek. Actually, ammok met ti kayat ko. Ngem hanko ammo nu kayak. Awan manen bilib ko ti bagik huhuhu. Ngem basta ited ko na lang ti best ko. Diyos ko, tulungandak. Mabutengak talaga. Ngem kayat ko padasen. Sana ikkan dak ti chance. Uray two years lang huhu. Sika ti mangbantay kanyak. Iturung dak ti usto nga dalan a para kanyak. Please!